Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Możesz wyłączyć cookies (ciasteczka) w Twojej przeglądarce.
zamknij

Polityka prywatności

Informacje ogólne
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego.

Ochrona danych osobowych


Administratorem danych osobowych sklepu internetowego swietlik.pl  jest:

Firma: „ŚWIETLK” Leszek Świetlik ul. Korczaka 9 , 85-319 Bydgoszcz NIP 5540463232 Regon: 090391298

Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, dokonania wysyłki towaru, powiadomienia o statusie zamówienia, rozpatrywania roszczeń, dokonania zwrotu, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe Klienta będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom poza podmiotami za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług (realizacja zamówienia).


Bezpieczne zakupy:

Strona sklepu swietlik.pl wykorzystuje bezpieczne połączenie SSL.

Firma ŚWIETLIK dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych.

Podane dane są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich.


- Dane które są niezbędne do realizacji zamówienia

Podanie poniższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody

Są one niezbędne dla celu zrealizowania złożonego zamówienia

w sklepie internetowym swietlik.pl

W celu realizacji zamówienia wymagamy podania następujących danych osobowych

- Nazwisko i Imię

- Adres do wysyłki

- Nr telefonu

- Adres e-mail

- Nr NIP firmy w przypadku zakupu na fakturę
- Przysługujące uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany oraz do bycia zapomnianym przez całkowite usunięcie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W takiej sytuacji Państwa dane zostaną trwale usunięte.

W takiej sytuacji prosimy o kontakt na adres e-mail sklep@swietlik.pl

telefonicznie +48 52 373 06 32 lub pisemnie na adres:

ŚWIETLK” Leszek Świetlik ul. Korczaka 9 , 85-319 Bydgoszcz

W przypadku nieprawidłowych lub nieaktualnych danych podejmiemy próbę kontaktu

w celu sprostowania danych.

Przy braku możliwości kontaktu nieprawidłowe dane zostaną trwale usunięte

- Jak długo przechowujemy dane osobowe.

Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także w zakresie obsługi roszczeń po sprzedażowych (np. uprawnień z tytułu zwrotów, gwarancji, rękojmi) oraz rozliczeń podatkowych.


- Komu przekazujemy Państwa dane osobowe

W celu realizacji umowy Państwa dane są udostępnione podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np.: banki) oraz dostawcy usług hostingowych.
 Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

- Pytania i zastrzeżenia dotyczące danych osobowych

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę kierować

na adres e-mail sklep@swietlik.pl

- Prawo do wniesienia skargi

Maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo,że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.